برگزاری سومین دوره آزمون آنلاین

سومین دوره آزمون‌های آنلاین کارشناسان شرکت‌های نماینده در تاریخ 1389/12/1برگزار شد.
شرکت‌هایی که در سومین دوره‌ی آزمون شرکت کردند و شناسه و رمز عبور برای کارشناسانشان به ایشان اعلام شد عبارتند از :
  مشاوران مشکات شرق
 سامانه های هوشمند نسل پنجم
 شایان اقتصاد پارس
 ارقام رایانه زنگان