شرکت کیمیاگران سرزمین رایانه (کسرا)، سمینار آموزشی ایران‌کد را برگزار می‌کند

سمینار آموزشی ایران‌کد «ایران‌کد از مفهوم تا کاربرد» مورخ ۹۲/۰۴/۱۲  بر محوریت «معرفی ایران‌کد و الزامات آن، فرآیند نظارت بر واردات کالا» درهتل کوثر اصفهان با حضور مدیر آموزش مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ، جناب آقای دکتر بهنام اژدری برگزار می‌گردد.