برگزاری دوره بازآموزی پورتال و فرآیند‌های عضویت

مدیران محترم شرکت‌های نمایندگی؛

در پی تغییرات اساسی در پورتال مرکز و فرایندهای عضویت در آن، لازم است تمامی شرکت‌های نمایندگی ایران‌کد دارای کارشناسانی با توان کار با پورتال و مسلط به فرایندهای عضویت جدید باشند تا علاوه بر انجام فرایندهای نظارتی، بتوانند آموزش‌های لازم را نیز برای داوطلبان عضویت در پرتال فراهم کنند. از این رو، واحد آموزش یک کارگاه آموزشی یک‌روزه برنامه‌ریزی کرده که طی روزهای۲۹ (سه‌شنبه)، ۳۰ (چهارشنبه)، ۳۱ (پنج‌شنبه) مرداد ماه و ۲ (شنبه) شهریورماه سال جاری در مرکز با همکاری واحد امور مشترکین از ساعت 8:30 تا 17:30 برگزار خواهد کرد. در انتهای هر روز آزمون برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگانی که حد نصاب کارشناسی امور مشترکین را به دست آورند گواهی‌نامه کارشناسی امور مشترکین و شرکت‌کنندگانی که حد نصاب آموزش پرتال و عضویت را هم به دست آورند گواهی‌نامه مدرسی پورتال و عضویت را نیز دریافت می‌کنند. بنابراین درخواست می‌شود تا انتهای هفته جاری برای ثبت‌نام کارشناسان مرتبط (حداکثر 3 نفر از هر شرکت) در این دوره، از طریق سایت آموزش ، زیرمنوی نام‌نویسی دوره‌ها و یا فکس به شماره (۸۸۹۳۸۲۱۲) اقدام فرمایید. با توجه به محدودیت کارگاه، اولویت ثبت‌نام برای هر روز بر اساس زمان ثبت نام است.

لازم به تأکید است که با توجه به تغییرات انجام گرفته در پورتال و فرایندهای عضویت، گواهی‌نامه‌های امور مشترکین صادر شده در سال‌های گذشته فقط تا انتهای شهریورماه سال جاری اعتبار دارند و همچنین هر یک از شرکت‌های نمایندگی دست‌کم باید یک مدرس پورتال و عضویت در اختیار داشته باشند.