اعلام نتایج دوره باز آموزی امور مشترکین‌

نمایندگان محترم
نتایج آزمون دوره باز آموزی امور مشترکین از طریق ایمیل‌های اعلام شده توسط مدیر عامل‌های محترم نمایندگی قابل دسترس است.