برگزاری دوره تخصصی کد‌گذاری ایران‌کد (سطح الف)

دوره آموزشی کد‌گذاری ایران‌کد (سطح الف) با تاکید بیشتر بر مهارت کد‌گذاری و شناسایی ساختار ایران‌کد طی سه روز برگزار می‌شود

مدت: سه روز
زمان: سه‌شنبه 1390/12/9 تا پنج‌شنبه 1390/12/11
ساعت: 8:30 تا17:00
محل: سالن همایش مرکز ملی شماره‌گذاری و خدمات ایران (ایران‌کد)
زمان آزمون: انتهای دوره (پنج‌شنبه 1390/12/11)
پیش‌نیاز: گذراندن دوره کد‌گذاری مقدماتی (سطح ب) با حداقل نمره 65
شیوه نام‌نویسی: معرفی‌نامه از طرف شرکت (ارسال از طریق فکس به شماره 88905494)