آموزش دستورالعمل مدیریت تعاملات

 آموزش دستورالعمل مدیریت تعاملات (IMS) منتشرشد. برای مشاهده جزئیات مطالب، پشتیبانی از فلش الزامی است. مدت زمان لازم برای بارگذاری مطالب به پهنای باند اینترنت وابسته است. برای مشاهده مطالب می‌توانید از زیر منوی سیستم مدیریت تعاملات استفاده کنید.