نخستین دوره کدگذاری مقدماتی کالا بر‌گزار شد

نخستین دوره کدگذاری مقدماتی کالا در پاسخ به نیاز شرکت‌های نماینده ایران‌کد برای آموزش پرسنل تازه وارد به شبکه در تاریخ 91/1/28 برگزار شد. این دوره با وجود ثبت نام بیش از ظرفیت شرکت‌های نماینده کیفیت قابل قبولی داشت و امید است پرسنل آموزش دیده در این دوره با تدبیر مدیران شرکت‌های نمایندگی بتوانند در آینده عملکردی شایسته داشته باشند.