تغییر در لیست مراجع آموزشی

با توجه به عدم امکان ارتباط با«وزارت صنایع»، «شرکت نواندیش» این انجمن‌ها تا اطلاع ثانوی از لیست مراجع آموزشی حذف شدند.