برگزاری دوره ششم آزمون آنلاین

ششمين دوره آزمون‌های آنلاین کارشناسان شرکت‌های نماینده در تاریخ 1389/12/14 برگزار شد.
شرکت‌هایی که در ششمين دوره‌ی آزمون شرکت کردند و شناسه و رمز عبور برای کارشناسانشان به ایشان اعلام شد عبارتند از :
  رايانه كاران همدان
  فني مهندسي خدماتي صميان صنعت
  شبكه پرداز مهرسان
  خدماتي بازرگاني نسيم بام سامان
  جهان پيوند رايانه سنندج
  كيميا گران سرزمين رايانه (كسرا)