انتشار گزارش عملکرد نیم‌سال اول91

فایل گزارش مربوط به عملکرد ایران‌کد و سیستم‌تعاملات در نیم‌سال اول 91 برای مشاهده توسط نمایندگان محترم ایران کد در بخش گزارش‌های عملکرد دوره‌ای وب‌سایت آموزش ایران‌کد درج شده است.