مراجع آموزشی

واحد آموزش مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران برای تمرکز زدایی از فعالیت‌های آموزشی و تقویت دسترسی مخاطبان ایران‌کد به خدمات آموزشی ایران‌کد در سراسر کشور با تعدادی از نهادها، شرکت‌ها و مؤسسات آموزشی در سطح کشور تفاهم‌نامه‌های آموزشی را منعقد کرده است تا با یاری گرفتن از امکانات آموزشی آن‌ها بتواند مفاهیم ایران‌کد را در سطح گسترده‌تری انتشار دهد. دوره‌هایی که این سازمان‌ها به صورت مستقل یا با همکاری واحد آموزش مرکز برگزار می‌کنند بر اساس محتوای مورد تأیید واحد آموزش مرکز ارائه می‌شوند و مدرسان این دوره‌ها از مدرسان مورد تأیید و دارای گواهی‌نامه تربیت مدرسی واحد آموزش مرکز هستند.