گزارش‌های مالی

از امکاناتی که پورتال جدید در اختیار اعضای محترم قرارداده است، گرفتن گزارش‌های مالی در فرمت های مختلف است.

 وضعیت مالی
 درخواست پیش فاکتور
 لیست تراکنش‌ها
 لیست پیش فاکتورها
 لیست پرداختنی

راهنمای دریافت گزارش‌های مالی
2.4 MiB
527 Downloads