راهنمای دریافت گزارش‌های غیرمالی

ارائه گزارش‌های غیر مالی در فرمت های گوناگون از جمله امکاناتی است که پورتال جدید ایران‌کد در اختیار اعضای محترم قرار می‌دهد. لیست این گزارش‌ها در کارتابل خصوصی هر عضو قابل دستیابی است، به شرح زیر است:
گزارش درخواست‌های در جریان
گزارش درخواست‌های پایان‌یافته
گزارش اطلاعات محصولات
برای تسهیل استفاده اعضاء محترم از گزارش‌های غیر مالی، فایل‌های آموزشی چگونگی استفاده از این گزارش‌ها از لینک زیر قابل مشاهده است:
راهنمای گزارش درخواست‌های در جریان
راهنمای گزارش درخواست‌های پایان‌یافته
راهنمای گزارش اطلاعات محصولات