کتاب ایران‌کد: از مفهوم تا کاربرد (ویراست اول)

فهرست مندرجات کتاب

کتاب حاضر دستاورد تلاشی برای معرفی ایران‌کد و خدمات آن و انگیزها و نیازهایی است، که طراحی و پیاده‌سازی این سیستم را در سطح ملّی ضروری ساخته است.

بخش اول

     بخش اول با عنوان مبانی، ابتدا در فصل یکم به مدیریت زنجیره تأمین و چالش‌های آن پرداخته می‌شود. فصل دوم به جایگاه فناوری‌های توانمندساز مدیریت زنجیره تأمین از جمله فناوری‌های کسب و کار الکترونیکی و سیستم‌های شناسایی و ردیابی اختصاص دارد. سیستم‌های مطرح کدگذاری در سطح جهانی و ویژگی‌های آن‌ها، مطالبی است که در فصل سوم به خواننده عرضه می‌شود.

فصل اول: مدیریت زنجیره تامين

       زنجیره تأمین و مدیریت آن در دنیای امروز
   پنجره 1 : زارا
  اهمیت مدیریت زنجیره تأمین
  چالش‌های زنجیره تأمین
  اثر شلاقی
  یکپارچه‌سازی
  به اشتراک‌گذاری اطلاعات

فصل دوم: فناوری اطلاعات در زنجیره تامين

      پنجره 2 : هارلی‌داویدسون
  کسب‌وکار الکترونیکی
      تجارت الکترونیکی
      مزایای تجارت الکترونیکی
  تبادل الکترونیک داده‌ها و XML
      بارکد
      دیتابار
  پنجره۳:انبارگردانی در شرکت لایف
      دیتاماتریس
      RFID

فصل سوم: استاندارد سازی و کیفیت داده‌ها

      استاندارد سازی و کیفیت داده‌ها
  مدل‌سازی داده‌ها
  استانداردسازی داده‌ها
  تعامل‌پذیری
  اهمیت استانداردسازی داده‌ها
  اهداف استانداردسازی داده‌ها
  کیفیت داده‌ها
  ابعاد کیفیت داده‌ها
  کیفیت ذاتی داده‌ها
  کیفیت زمینه‌ای داده‌ها

فصل چهارم: سیستم‌های كدگذاری

      سیستم‌های کدگذاری
  سيستم كدگذاری ناتو
  ساختار کدگذاری ناتو
  کد موجودیت تجاری و دولتی ناتو
  سيستم بین‌المللی طبقه‌‌بندي استاندارد صنايع
  ساختار ISIC
  طبقه‌بندي بر مبنای محصول
  ساختار CPC
  سيستم كدينگ و توصيف هماهنگ كالا
  سيستم انجمن مديريت كد تجارت الكترونيكي
  نظام كدگذاري استاندارد كالا و خدمات سازمان ملل متحد
  نظام استاندارد بين‌المللي طبقه‌بندي و توصيف محصولات و خدمات
  نظام(GS1)
  برخی از سيستم‌هاي كدگذاري ساير كشورها

بخش دوم

  بخش دوم به معرفی جامع ایران‌کد اختصاص یافته است. در فصل چهارم، به پیشینه ایران‌کد پرداخته شده و سپس به طور مشروح سیستم کدگذاری ایران‌کد معرفی می‌شود. فصل پنجم درباره ساختار کد ملّی کالا در ایران‌کد است. در فصل ششم با توجه به کاربران و ذی‌نفعان ایران‌کد، کاربردهای این سیستم به طور جامع تشریح و بررسی شده است. الزامات قانونی مرتبط با ایران‌کد مطالبی است که در فصل هفتم بدان اشاره می‌شود. البته اسناد و نامه‌های مرتبط با این الزامات در پیوست انتهای کتاب آمده است. در فصل هشتم به طور مشروح مراحل عضویت در ایران‌کد آورده شده است. در فصل نهم، به خدمات ایران‌کد برای ذی‌نفعان مختلف آن پرداخته می‌شود. در این فصل خدمات آینده ایران‌کد که هنوز به طور کامل عملیاتی نشده‌اند نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد.

 

فصل پنجم: کدگذاری در ایران و ایران‌کد

      کدگذاری در ایران و ایران‌کد
  اهداف ایران‌کد
  ذی‌نفعان ایران‌کد
  حوزه عملّياتي ايران‌كد
  كاركردهاي ايران‌كد و مقايسه آن با ساير سيستم‌هاي كدينگ

فصل ششم: ساختار کد ملّی کالا

      ساختار کد ملّی کالا
  کلید کد
  کد مرجع عرضه یا عضویت
 مرجع عرضه کننده
  الگوی وصف
   انواع کالا
  قطعات
  معیار ویژه
  انواع تأمین قطعات
  کالاهای فله
  کالای قابل شمارش
  کالاهای سفارشی

فصل هفتم: کاربردهای ایران‌کد

      کاربردهای ایران‌کد
  نظارت و سیاست‌گذاری کلان کشور
  ایران‌کد در زنجیره تأمین
  هماهنگی در زنجیره توزیع
  ارتقای کیفیت در تجزیه و تحلیل داده‌های کانال توزیع
  جنبه‌های کاربردی ایران‌کد در سطح سازمان
 کاربرد ایران کد در تجارت الکترونیک
  خدمات اطلاعاتی ایران کد برای اعضا

فصل هشتم: نظام توزيع و ايران‌كد

  نظام توزيع و ايران‌كد
  شبکه‌های توزيع
  انواع شبکه‌های توزيع
  نقش اطلاعات در کاهش هزینه‌های توزیع کالا

فصل نهم: عضویت در ایران‌کد

      مراحل ایجاد درخواست کد عضویت

فصل دهم: خدمات ایران‌کد

      خدمات ایران‌کد
پرتال اطلاعاتی
سیستم مشترکین اطلاعاتی
  خدمات مشترکین اطلاعاتی و ابزارهای آن در ایران‌کد
  خدمات GS1
  بسته شرکتی
  پنجره 4: طرح جامع کدینگ شرکتی و ردیابی اقلام و کالاها در گروه بهمن
نرم‌افزار موبایل ایران‌کد

فصل یازدهم: سيستم‌های تعاملی ایران‌کد

      سيستم‌های تعاملی ایران‌کد
مديريت تعاملات در نظارت بر واردات
سیستم تعاملی گمرک

فصل دوازدهم: الزامات قانوني ايران‌كد

       الزامات قانوني ايران‌كد
   مصوبه‌هاي هیأت دولت
   قانون برنامه چهارم توسعه
   برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي
   قانون برنامه پنجم توسعه

پیوست

تعريف واژگان تخصصی در ايران‌كد

     نام پايه
  كد عضويت
  سریال
  كد ملي
  نام محصول
  اطلاعات مبنا یا اطلاعات پايه
  مشخصات فني
  شركت نماینده خدمات ايران‏كد
  پورتال اطلاع‌رسانی ملی كالا
  كاتالوگ الکترونیکی محصول
  سيستم جامع کدینگ ملی متمرکز (TCS)
  سيستم کدینگ شرکتی غیرمتمرکز (CCSA)
  سيستم مدیریت شرکت‌های عضو (CSS)
  نسخه شرکتی سیستم کدینگ ملی کالا (CCSB)
  كاربران عادي
  شركت عضو
  مشترک

مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامي

      مصوبات ایران‌کد در قانون برنامه چهارم توسعه
  مصوبه هیأت دولت در خصوص تنظیم بازار
  آئین نامه توسعه و ایجاد نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و الزام و همکاری سازمان‌ها و نهادها
  آئین نامه اجرایی نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات
  معافیت 10 درصدی در هزینه کارمزد ثبت سفارش
  آیین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها
  مصوبه الزام دستگاه های دولتی به خریدهای بزرگ و متوسط با ایران‌کد
  ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به ذی‌حسابی‌ها جهت خریدهای دولتی با قید ایران‌کد
  اعلام زمان مقید نمودن خریدهای بزرگ و متوسط دستگاه‌های دولتی به شناسه ملی کالا (1)
  اعلام زمان مقید نمودن خریدهای بزرگ و متوسط دستگاه‌های دولتی به شناسه ملی کالا (2)
  وزارت بازرگانی در خصوص دستور اجرای ایران‌کد در گروه‌های مختلف کالایی طبق جدول زمان‌بندی