واژگان تخصصی ایران‌کد

واژگان مصوب ایران‌کد

الگوی وصف نام محصول

الگوی وصف نام محصول: به ترتیب قرار گرفتن نام و مشخصات قلم کالا که برای معرفی آن در نظر گرفته شده، الگوی وصف محصول اطلاق می‌شود.

Permalink.

اطلاعات پایه

اطلاعاتی از اقلام که در چرخه عمر محصول ثابت بوده و طی عملیات زنجیره تأمین دچار تغییرات نمی‌شود. این اطلاعات مورد نیاز تمام عناصر زنجیره تأمین بوده و به عنوان زبان مشترک میان واحدهای مختلف منتشر می‌شود. چنین اطلاعاتی عموماً در خارج از چارچوب سیستم لجستیک تولید شده و به عنوان اطلاعات محیطی مطرح هستند.

Permalink.

اطلاعات عملیاتی اقلام

اطلاعاتی از اقلام که در چرخه عمر محصول متغیر بوده و در عملیات زنجیره تأمین دارای ارزش‌های متفاوت است. این اطلاعات عموماً در خارج از چارچوب سیستم لجستیک تولید شده و تحت عنوان اطلاعات محیطی مطرح می‌شوند.

Permalink.

اطلاعات مبنا

ابتدایی‌ترین و کلیدی‌ترین اطلاعات یک قلم کالای تجاری شامل بر نام مصوب، کدملّی، نام مرجع عرضه‌کننده و شماره کالای مرجع عرضه کننده

 

Permalink.

ایران‌کد

خلاصه شده عبارت «نظام طبقه‌بندی ملی کالا و خدمات ایران» و ایران‌کد برند آن است.

Permalink.

خدمت

محصولی که همزمان تولید و مصرف می‌شود

Permalink.

زبان مشترک

نمادهای قراردادی برای برقراری ارتباط و درک یکسان از یک چیز واحد

Permalink.

ژنریک‌سازی

فرایند شناسایی کالاهای هم سنخ و قابل جایگزینی بر اساس استانداردهای ملّی و بین‌المللی، مشخصات ذاتی کالا و ملاحظات فنی

Permalink.

ساختار طبقه‌بندی

مطابق با استاندارد معنایی در ایجاد و توسعه ساختار- ویرایش اول، عبارت است از اطلاعات توصیفی درباره چیدمان، تقسیم بندی و گروه بندی اقلام در دفعات مکرر و سامان دادن گروه‌های کوچک در گروه‌های بزرگ‌تر در قالبی درخت واره یا سلسله مراتبی.

Permalink.

ساختار طبقه‌بندی ملّی

یک ساختار طبقه‌بندی است که مرکز ملّی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران (ایران‌کد) ایجاد و جهت استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهد. این ساختار بر اساس ماهیت کالاها و خدمات، آن‌ها را دسته‌بندی نموده و سازگار با شرایط کشور می‌باشد.

Permalink.

سریال کالا

یک رشته چهارتایی حرفی-عددی که تشکیل دهنده بخش سوم کد ملّی است.

Permalink.

سطح ساختار طبقه بندی

 در طبقه‌بندي اقلام به روش سلسله ‌مراتبي، تقسيم بندي كالاها در چند مرحله انجام مي‌شود كه هر مرحله را يك سطح مي‌ناميم

Permalink.

شماره فنی

یک رشته عددی یا حرفی- عددی است كه يك شركت سازنده به محصول خود بر اساس معيارهاي خود اختصاص مي‌دهد.

Permalink.

شناسایی محصول

فعالیتی که برای جمع‌آوری اطلاعات جهت افزایش آگاهی، علم و معرفت درباره کالا آغاز و تا پایان حیات سیستم ادامه می‌یابد.

Permalink.

کد

مجموعه‌ای از نمادها که برای تسهیل گردش اطلاعات به مشخصه‌های اطلاعاتی اقلام داده می‌شود

Permalink.

کد ملّی خدمت

یک کد 17 رقمی است که به صورت منحصر به فرد به هر قلم خدمت تجاری در سطح ملّی تخصیص داده می‌شود.

Permalink.

کد ملّی کالا

یک کد 16 رقمی است که به صورت منحصر به فرد به هر قلم کالای تجاری در سطح ملّی تخصیص داده می‌شود.

Permalink.

کدگذاری

جایگزینی علائم به جای شرح آن‌ها

 

Permalink.

كلاس

سطح اول ساختار طبقه‌بندي ملي كالا

Permalink.

کلید کد

كدي است كه به جايگاه نام‌ پايه تكميلي در ساختار طبقه‌بندي ملي اختصاص مي‌يابد. اين كد حداقل سه رقم و حداکثر هفت رقم دارد.

Permalink.

کاتالوگ الکترونیکی کالا

سندی الکترونیکی است که مشخصات اعتباری و فنی بر گرفته از اطلاعات پایه هر کالا را بر مبنای داده‌های استاندارد شده در بر دارد.

Permalink.

طبقه‌بندی

مطابق با استاندارد معنایی در ایجاد و توسعه ساختار- ویرایش اول، عبارت است از فرایند تقسیم نظام‌مند اقلام به طبقات و زیر طبقات کوچک‌تر بر اساس تفاوت‌های آن‌ها در مشخصه‌های از پیش تعیین شده به گونه‌ای که اعضای هر زیر طبقه دارای ویژگی‌های مشترک و مشابه یا کاربرد همسانی باشند.

Permalink.

قلم کالای تجاری

قلم کالای تجاری: قلم کالایی است که توسط یک عرضه‌کننده با شماره عضویت منحصربه‌فرد ایران‌کد به بازار عرضه می‌شود

Permalink.

مشخصات فنی

مشخصات فني يك قلم كالا، پارامترهاي معرف خصوصيات فني و تكنولوژي كالا مي‌باشند، فيلدهاي اين مشخصات به ماهيت كالا بستگي داشته و هر نوع كالا مشخصه خاص خود را دارد.

Permalink.

نام تجاری

نامي است كه شركت سازنده‌ي محصول به كالاي خود اختصاص مي‌دهد.

Permalink.

نام شرکتی

نامی است که عرضه‌کننده بر اساس الگوی وصف برای اقلام تعیین کرده است.

Permalink.

نام پایه تکمیلی

نامی که مشخصات طیفی از اقلام را بر اساس سطحی از ساختار طبقه‌بندی در بر گرفته و طبق آن می‌توان به نام مصوب کالا دست یافت.

 

Permalink.

نام پایه

اصلی‌ترین و مهم‌ترین جزء نام یک کالا است. این واژه نزدیک‌ترین واژه‌ای است که مفهوم کامل یک کالا را در بر دارد.

Permalink.

نام مصوب

نامی است که بر اساس مشخصه‌های تعریف شده در الگوی وصف، ساخته شده و کالا را با ذکر صفت‌های آن معرفی می‌نماید.

 

Permalink.

نام مرجع

نام سازنده‌ي مادر و اصلي اقلام براي اقلام توزیعی توسط توزيع كنندگان عضو ايران كد است

Permalink.

نظام طبقه‌بندی ملّی کالا و خدمات ایران

نظامی است که اطلاعات پایه زنجیره تأمین در حوزه کالاها و خدمات را تحت کنترل درآورده و به عناصر مختلف عرضه می‌نماید. در این نظام با استفاده از رویه‌ها، استانداردها و به ویژه ابزار خبره طبقه‌بندی و کدگذاری کالاها و خدمات، زبان مشترک و مفاهیم همسانی در سطح ملی ایجاد شده و کلیه اطلاعات اعتباری کالاها و خدمات از قبیل مراجع عرضه‌کننده، مشخصات فنی، استانداردهای ملی و بین‌المللی و … ثبت، ذخیره، ساماندهی و توزیع می‌گردد.

 

Permalink.