نرم‌افزار موبایل

نرم‌افزار موبایل ایران‌کد برای فراهم آوردن امکان دسترسی سریع و آسان عموم مردم در هر مکان و هر زمان، به کاتالوگ الکترونیکی ایران‌کد درباره هر کالای عرضه شده در سطح ملی تهیه شده است. فایل آموزشی ذیل برای تشریح نصب نرم‌افزار و نحوه کار با نرم‌افزار برای کاربران محترم تهیه شده است.کاربران محترم می‌توانند نرم‌افزار موبایل ایران‌کد را نیز  دریافت کنند.

مشاهده فایل آموزشی کاربری نرم‌افزار موبایل ایران‌کد