آموزش مراحل دریافت کد عضویت

 

مقدمه، آشنایی با سیستم

درخواست کد عضویت

تایید درخواست توسط نماینده

پیگیری درخواست کد عضویت توسط عضو

 

مقدمه، آشنایی با سیستم

  آشنایی با وظایف متقاضی، نماینده، مرکز در سیستم پورتال جدید
  تغییر رویکرد‌ها در پورتال جدید
  امکانات پورتال جدید

  مشاهده

درخواست کد عضویت

دریافت کد پیگیری
ارسال درخواست به نماینده انتخابی

مشاهده

 

تایید درخواست توسط نماینده

تایید اطلاعات متقاضی
عدم تایید اطلاعات‌‌
ارسال ابهامات به مرکز

مشاهده

 

پیگیری درخواست کد عضویت توسط عضو

تکمیل اطلاعات ناقص
تایید پیش فاکتور

مشاهده

 برای دانلود فایل راهنمای گزارش‌های مالی به منوی مستندات مراجعه کنید.