15 آیا امکان الصاق ایران‌کد به صورت بارکد بر روی محصولات وجود دارد؟

جهت  شناسايي كالا مي توان از نمودار ميله اي ايران كد استفاده نمود ولي بايد دقت كرد كه تنها كدهاي Gs1  هستند كه در فروشگاه هاي زنجيره اي مورد استفاده قرار مي گيرند. شما با مراجعه به پورتال ایران‌کد در آدرس www.irancode.ir پس از ورود به سيستم از قسمت “گزارش اطلاعات محصولات” گزينه “گزارش كدهاي ملي محصولات” می‌توانید بارکد حاوی کد ۱۶رقمی کالای خود را دريافت و پس از استاندارد نمودن نمودارها  اقدام به چاپ نماييد

Posted in: پرسش‌های عمومی