ایران‌کد

خلاصه شده عبارت «نظام طبقه‌بندی ملی کالا و خدمات ایران» و ایران‌کد برند آن است.

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد