نام پایه تکمیلی

نامی که مشخصات طیفی از اقلام را بر اساس سطحی از ساختار طبقه‌بندی در بر گرفته و طبق آن می‌توان به نام مصوب کالا دست یافت.

 

Posted in: واژگان مصوب ایران‌کد