نحوه اعلام انحلال شرکت به ایران‌کد چگونه است؟

عضو باید ضمن تسویه حساب با ایران‌کد، فرم‌های ابطال عضویت را از نمایندگی دریافت و پس از تکمیل، فرم‌ها را به نماینده خود ارسال کند.

Posted in: عضویت ایران‌کد