آیا عضویت از طریق مرکز نیز امکان‌پذیر است؟

خیر، تنها از طریق نمایندگی‌ها می‌توان نسبت به عضویت در ایران‌کد اقدام نمود.

Posted in: عضویت ایران‌کد