آیا بین نمایندگان شما از لحاظ نوع کالایی که برای آن کد ملی صادر می‌کنند تفاوتی وجود دارد؟

ه جز تولیدکنندگان و وارد کنندگان محصولات پتروشیمی (با راهنمایی مرکز)، محصولات فرش (به نمایندگی اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران) سایر متقاضیان از طریق سایر نمایندگی‌های سراسر کشور می‌توانند به عضویت ایران‌کد درآیند.

Posted in: عضویت ایران‌کد