5 آیا همگان به اطلاعات موجود در ایران‌کد دسترسی دارند؟

به صورت پیش‌فرض زمانی‌که شما کالایی را در ایران‌کد ثبت می‌کنید همگان به اطلاعات آن کالا در پورتال اطلاع رسانی کالا دسترسی دارند مگر این‌که در موقع ثبت اطلاعات محصول خود اعلام نمایید که تمایلی ندارید که همگان بتوانند به اطلاعات محصول شما دسترسی داشته باشند.

Posted in: پرسش‌های عمومی