6 اصولا چه کسانی به اطلاعات ایران‌کد دسترسی دارند؟

ایران‌کد به دو صورت اطلاعات کالا را منتشر می‌کند. روش اول پرتال اطلاع‌رسانی است که هر فردی با مراجعه به این پرتال می‌تواند اطلاعات کالای مورد نظر خود را رویت نماید. روش دوم مختص مشترکین اطلاعاتی ایران‌کد است. به عنوان مثال سامانه ستاد، وزارت نفت و …  بر اساس قراردادهای خود با مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، به عنوان مشترک اطلاعاتی ایران‌کد فیلدهای معینی از اطلاعات کالاها را در دوره‌های زمانی معین به شکل سیتماتیک دریافت می‌کند. بنابراین با ثبت هر کالا، سازمان هاي متعامل با ايران كد  نیز به صورت خودکار از ثبت این کالا مطلع خواهند شد.

Posted in: پرسش‌های عمومی