7 ایران‌کد چه رابطه‌ای با سایر سیستم‌های کدینگ بین‌المللی دارد؟

با مراجعه به بخش کاتالوگ الکترونیکی هر محصول در پورتال ایران‌کد به آدرس www.irancode.irمی‌توان تناظرات بین ایران‌کد و سایر سیستم‌های کدینگ بین‌المللی مانند CPC، ISIC، HSو یا امثالهم را مشاهده نمود.

Posted in: پرسش‌های عمومی