آیا بودن اطلاعات کالا در پورتال، نشانه استاندارد و مرغوبیت کالاست؟

در صورتی که در بخش کاتالوگ الکترونیکی کالا، لوگوی استاندارد درج گردیده باشد، نشانه مرغوبیت کالاست.

Posted in: پورتال ایران‌کد