جهت مشاهده وبسایت آموزش مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به آدرس زیر مراجعه نمایید

http://learning.gs1ir.org