9 ایران‌کد چه خدماتی را به اعضای خود ارائه می‌کند؟

ایران‌کد امکان ارائه اطلاعات کالاها را بر روی پورتال ملی کالا فراهم می‌آورد. با استفاده از این زیرساخت، هر شرکت می‌تواند علاوه بر اطلاع‌رسانی کالاها بر روی این پورتال، از یک صفحه شخصی هم برخوردار شود. یعنی در این صفحه می‌تواند تاریخچه فعالیت شرکت خود را به همراه شماره تماس و همچنین آدرس نمایندگی‌های خود و حتی آدرس وب سایت خود را ذکر نماید. همچنین، خدمت بعدی برای مشترکین اطلاعاتی ایران‌کد فراهم می‌شود. مشترک اطلاعاتی ایران‌کد فیلدهای معینی از اطلاعات کالاها را در دوره‌های زمانی معین به شکل سیتماتیک دریافت می‌کند.

Posted in: پرسش‌های عمومی