بعد از واریز بدهی، فیش واریزی را به کجا ارسال کنم؟

به ارسال فیش نیازی نیست. مبلغ فیش حداکثر تا 24 ساعت بعد از واریز فیش به حساب شما منظور خواهد شد.

Posted in: پورتال ایران‌کد