10 دیتاماتریس چیست؟

دیتاماتریس همانند بارکدها نوعی از ابزارهای نمایش کد است. تفاوت این نماد با بارکدها در این است که اطلاعات را در دو بعد ذخیره می‌کند. بنابراین شکل این نوع نماد به صورت یک مربع شطرنجی سیاه و سفید است.

Posted in: پرسش‌های عمومی