چه کسانی می‌توانند ایران‌کد دریافت کنند؟

تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان دارای علامت تجاری (برند)

Posted in: عضویت ایران‌کد