28 حوزه عملکرد ایران‌کد چه کالاهایی را در بر می‌گیرد؟

دامنه کاربرد ایران‌کد تمام کالاهایی است که در عرصه بازرگانی کشور  معامله می‌شوند. چه کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند و چه کالاهایی که به صورت وارداتی وارد کشور می‌شوند.

Posted in: پرسش‌های عمومی