17 ایران‌کد تا چه سطحی از اطلاعات را در اختیار افراد قرار می‌دهد؟

ایران‌کد تا ریزترین جزئیات یک قلم کالا را در قالب یک کاتالوگ الکترونیکی در اختیار  مخاطبان خود قرار می‌دهد. البته این موضوع به شرط آن است که فرد یا شرکت صاحب کالا این اطلاعات را در هنگام ثبت اطلاعات کالا در اختیار شرکت نمایندگی ایران‌کد قرار داده باشد. مثلا حتی می‌توان درصد خلوص یک ماده خوراکی یا شیمیایی و اطلاعاتی از این دست را نیز در کاتالوگ الکترونیکی یک محصول گنجاند.

Posted in: پرسش‌های عمومی