فواید عضویت در ایران‌کد و دریافت ایران‌کد چیست؟

ایران‌کد به عنوان نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا، می‌تواند به عنوان یک بستر اطلاعاتی و تسهیل کننده ارتباطات بین اجزای اصلی زنجیره تأمین کالای کشور بین دولت، عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باشد و هر یک از این اجزا با استفاده از ابزار و امکانات مناسب ایران‌کد، در حوزه اختیارات و تصمیم گیری خود کالاها را مدیریت می‌نمایند. از جمله فواید ایران‌کد موارد زیر است:
– فراهم کردن امکان عرضه کالا و خدمت به دولت طی قرار دادهای متوسط و بزرگ
– استفاده از امکانات کاتالوگ الکترونیکی ایران‌کد که زمینه تجارت الکترونیک را فراهم می‌کند.
– امکان استفاده از کد ملّی در تسهیل فرایندهای تدارکات.
– تسهیل دریافت مجوزهای واردات، تولید و صادرات

Posted in: عضویت ایران‌کد