16 تفاوت ایران‌کد و بارکد چیست؟

ایران‌کد در حقیقت سیستمی است که موجبات طبقه‌بندی و شناسایی کالاها را فراهم می‌نماید. خروجی این سیستم یک شناسه یا کد ۱۶ رقمی است که به عنوان کلید شناسایی یک کالا مطرح است. در حالیکه بارکد تنها یک نمودار برای نمایش کدها است. یعنی کد ۱۶ رقمی ایران‌کد را، هم می‌توان به صورت عددی روی محصول درج نمود و هم به صورت بارکد. تفاوت بین دو حالت پیش گفته تنها در یک نکته است. هنگامی‌که بارکد را به صورت عددی نوشته باشند برای انسان قابل خواندن است اما ماشین قادر به خواندن آن نیست. نمایش کد ۱۶ رقمی با استفاده از بارکد امکان خواندن این کد را برای ماشین ( مثل اسکنرها) فراهم می‌آورد.

Posted in: پرسش‌های عمومی