یک بازرگان یا یک تولیدکننده چه زمانی ملزم به گرفتن ایران‌کد می‌شود؟

با توجه به مصوب دولت در سال 1385 و آئین نامه اجرایی سال 1386، تمامی تولیدکنندگان و بازرگانان ملزم به عضویت در ایران‌کد هستند. با توجه به اجباری بودن ایران‌کد در زنجیره تأمین،‌ با مراجعه تولیدکنندگان و بازرگانان به سازمان‌های دولتی برای اخذ هر گونه مجوزی، ایران‌کد اجباری است.

برای اطلاعات بیشتر از مسیر زیر استفاده کنید:

             مراجعه به پرتال irancode.ir

            درباره ایران‌کد

            قوانین ایران کد

            ابلاغیه‌ها

 

Posted in: پورتال ایران‌کد