اگر از قبل برای دریافت خدمات ایران‌کد بدهکار باشم، آیا می‌توانم ایران‌کد دریافت کنم؟

خیر، قبل از دریافت هرگونه خدمات جدید از ایران‌کد باید تسویه حساب کنید.

Posted in: پورتال ایران‌کد