چه فعالیت‌هایی خدمات محسوب می‌شوند؟

خدمات محصولات ناملموسی هستند که همزمان تولید و مصرف می‌شوند. خدمت به طور معمول در قالب ضمیمه یک کالا (مانند توزیع و پخش کالا و خدمات پس از فروش) یا در قالب محصول مستقل (مانند آموزش و مشاوره) به مشتریان ارائه می‌شود.

Posted in: عضویت ایران‌کد