25 پس از آن که نماينده كد ملی را ارسال کرد، چگونه می‌توانم تأیید آن را پی‌گیری کنم؟

پيگيری مراحل كدگذاری تنها از طريق ارتباط با نماينده امكان پذير است و مركز نمی‌تواند در اين باره پاسخگوي اعضا باشد. شايان ذكر است در صورت تاييد كدها، مي توان با مراجعه به پورتال ايران كد از طريق دسترسي اختصاصي خود از قسمت گزارشات اطلاعات محصولات و گزينه گزارش كد هاي ملي  محصولات اقدام به گزارش گيري نمود.

Posted in: پرسش‌های عمومی