استقبال چشمگیر از غرفه مرکز ملی شماره گذاری کالا در نمایشگاه مدیریت بیمارستانی

ششمین نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات پیشرفته بیمارستانی که در کنار هفتمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی در تاریخ های 25 و 26 مرداد ماه 1394 با شعار رضایتمندی بیشتر با بهره وری بهتر منابع برگزار شد  بزرگترین گردهمایی سالیانه مدیریت بیمارستانی در سطح کشور بود.
هدف GS1 ایران از حضور در این نمایشگاه و  معرفی توانایی های مرکز و همچنین آشنا ساختن فعالان بهداشت و درمان با قابلیت های GS1 در حوزه سلامت بود. هدف مرکز برای شرکت  در این نمایشگاه آشنایی پزشکان و روسای بیمارستان ها و سایر حاضرین  با خدمات و استاندارد های  GS1 که در سطح جهان در حوزه سلامت در حال ارائه هستند  و همچنین با مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران بعنوان نماینده انحصاری GS1 بوده است.

نظرات