فایل‌های آموزشی سیستم مدیریت تعاملات

بازرگانان محترم
فایل‌های آموزشی مربوط به سیستم مدیریت تعاملات IMS برای تشریح فرایندهای اصلی در سیستم تعاملات به صورت تعاملی و ساده در منوی آموزش مجازی زیر منوی سیستم مدیریت تعاملات در دسترس است.

نظرات