از چه طريقی می توان عضو ايران كد شد؟

از طريق سايت www.irancode.ir  قسمت ورود به سيستم” و انتخاب گزينه “ايجاد عضويت جديد” صفحه مربوط به ورود اطلاعات درخواست عضويت به نمايش در می آيد.

نظرات